Bài đăng

Cải thiện thu nhập cho nông hộ trên 1 đơn vị canh tác

Trong ruộng nên với khu ươm tôm diện tích ruộng nuôi và lắp đặt thêm cánh quạt

Quạt lá chạy bằng mô tơ điện 3 pha hầu như cung cấp ôxy thấp hơn

Xử lý trong ao lắng trước khi đưa vào ruộng