Cải thiện thu nhập cho nông hộ trên 1 đơn vị canh tác

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, được sự bằng lòng của Sở Nông nghiệp và sản xuất nông thôn, trọng tâm Khuyến nông Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch và doanh nghiệp thực hiện mô hình “nuôi tôm càng xanh xen canh có trồng lúa” sau vụ nuôi tôm sú luân canh với trồng lúa. Mô hình được thực hành mang mục tiêu thay thế các loài thủy sản nước lợ (tôm sú, cua biển) nuôi xen trong ruộng lúa bằng đối tượng tôm càng xanh vừa có giá trị kinh tế, vừa với khả năng thích ứng và phát hành rẻ trong môi trường nước ngọt, hạn chế được các ăn hại cho vụ canh tác lúa.

Qua đó giúp cải thiện thu nhập cho nông hộ trên cộng 1 đơn vị canh tác, hạn chế một số mầm bệnh so sở hữu nuôi thủy sản nước chè hai liên tiếp trong ruộng,… Mô hình đã được thực hiện có quy mô 3 điểm (01 ha/điểm) ở 3 hộ dân cày thuộc huyện U Minh Thượng. Sau hơn 5 tháng ương và nuôi tôm, cấu kết với gieo sạ và để mắt vụ lúa, tới nay mô hình đã đạt được hiệu quả khả quan nhất định. 


Bắt tay thực hành, ông Đại phân chia lại diện tích ao nuôi tôm của gia đình. Trước đây, lúc nuôi theo mô hình truyền thống bằng ao đất, toàn bộ diện tích 4 ha mặt nước của gia đình đều được uống khiến ao nuôi. ngoài ra, sở hữu mô hình nuôi tôm kỹ thuật cao, ông Đại chỉ Sử dụng 1 nửa diện tích khiến ao nuôi, nửa diện tích còn lại ông uống làm cho ao ương. song song, với 2 ao nuôi, ông Đại đều Dùng bạt nylon lót đáy và lưới lan che phía trên ko gian ao nuôi. “Nuôi tôm quan trọng nhất là nhiệt độ, nhiệt độ tuyệt vời cho tôm phát hành là từ khoảng 280C tới 320C. Việc Dùng lưới che làm giảm sút nhiệt độ biển nuôi vì lưới đã thu nạp bớt một phần nhiệt bắt buộc nhiệt độ đại dương nuôi luôn được bảo đảm ở mức xuất sắc cho tôm phát hành. bên cạnh đó, nhờ lưới che phải cũng hạn chế được ánh nắng trực tiếp chiếu xuống hồ, hạn chế được sự phát hành của những mẫu tảo thúc đẩy đến quá trình sinh trưởng của con tôm”, ông Đại san sẻ về tiện lợi của khoa học nuôi tôm thế hệ.Nhận xét